Selv om Tåsingeskolen er en stor skole, så oplever jeg den som lille og nærværende med de mange små miljøer.

Skolens ledelse

 

Billedet mangler

Skoleleder

Kasper Hyldig Føns
Tlf. 6223 4712

kasper.fons@svendborg.dk
Billedet mangler

Viceskoleleder

Lina Birgitte Johansen
Tlf. 6223 4714

lina.johansen@svendborg.dk
Billedet mangler

Afdelingsleder Udskolingen

Anne-Mette Haarh
Tlf. 2490 4607

anne-mette.haarh@svendborg.dk
Billedet mangler

Afdelingsleder Helhedsskolen og Mellemskolen/SFOleder

Gitte Kondrup Ebbesen
Tlf. 62234707

gitte.kondrup.ebbesen@svendborg.dk
Billedet mangler

Afdelingsleder/SFOleder Lundby

Dorte Leerbek
Tlf. 6223 4701 / 2476 0006

dorte.leerbek@svendborg.dk
Billedet mangler

Afdelingsleder Centerafdelingen

Laila Dahl Knudsen
Tlf. 62236311

laila.knudsen@svendborg.dk
Billedet mangler

Daglig leder Centerafdelingen

Laila Fiil
Tlf. 62234728

laila.fiil@svendborg.dk
Billedet mangler

Udviklingsleder

Nikolaj Uhrenholdt
Tlf. 3017 6726

nikolaj.uhrenholdt@svendborg.dk