Idræt og bevægelse inkluderer uanset boglige, praktiske eller sociale færdigheder. Alle kan være med, når vi lykkes med vores aktiviteter og undervisning.

Skolebestyrelsesmødet på Tåsingeskolen den 04. 09. 2013

Skolebestyrelsen pr. august 2017


Billedet mangler

Formand, Forældrerepræsentant

Rudi Rusfort Kragh
Tlf. 62244898

rudi.kragh@mail.dk
Billedet mangler

Næstformand, Forældrerepræsentant

Anders Stricker Bennebjerg
Tlf. 62227851

anders.stricker@svendborg.dk
Billedet mangler

Forældrerepræsentant

Lene Stamer-Ostersen
Tlf. 28441094

stamer.ostersen@gmail.com
Billedet mangler

Forældrerepræsentant

Mie Vode Moll
Tlf.

mie.vode.moll@gmail.com
Billedet mangler

Forældrerepræsentant

Tina Wacher Andersen
Tlf. 25753659

tinawacher@gmail.com
Billedet mangler

Forældrerepræsentant

Mette Tony Hansen
Tlf. 27200578

mette@praksisarkitekter.dk
Billedet mangler

Ledelsesrepræsentant, skoleleder

Kasper Føns
Tlf. 30176728

kasper.fons@svendborg.dk
Billedet mangler

Viceskoleleder

Lina Birgitte Johansen
Tlf. 6223 4714

lina.johansen@svendborg.dk
Billedet mangler

Medarbejderrepræsentant

Lene Kingo Laursen
Tlf. 3026 0546

lenekingolaursen@gmail.com
Billedet mangler

Medarbejderrepræsentant

Stinne Rex Larsen
Tlf. 28492181

rex@sydfynsmail.dk
Billedet mangler

Medarbejderrepræsentant, suppleant

Anette Holme
Tlf. 62243772

anetteholme@gmail.com

Rudi Rusfort Kragh, formand
Forældrerepræsentant
Telefon 62244898
rudi.kragh@mail.dk

Anders Stricker Bennebjerg, næstformand
Forældrerepræsentant
Telefon 62227851
Mobil 29273012
anders.stricker@skolekom.dk

Lene Stamer-Ostersen
Forældrerepræsentant
Telefon 28441094
stamer.ostersen@gmail.com

Mie Vode Moll
Forældrerepræsentant
mie.vode.moll@gmail.com

Mette Tony Hansen
Forældrerepræsentant
Telefon 27200578
mette@praksisarkitekter.dk

Tina Wacher Andersen
Forældrerepræsentant
Telefon 25753659
tinawacher@gmail.com

 

Ledelsen er uden stemmeret i skolebestyrelsen

Kasper Føns
Ledelsesrepræsentant
Telefon 30176728
kasper.fons@svendborg.dk

Lina Birgitte Johansen
Ledelsesrepræsentant
Telefon 51545834
lina.johansen@svendborg.dk

Stinne Rex Larsen
Medarbejderrepræsentant
Telefon 28492181
rex@sydfynsmail.dk

Lene Kingo Laursen
Medarbejderrepræsentant
Telefon 30260546
lenekingolaursen@gmail.com

Anette Holme
Medarbejderrepræsentant – suppleant
Telefon 62243772
anetteholme@gmail.com
–>