Jeg syntes det er fedt at skolen er delt op i tre aldersgrupper - så legepladser og klasselokaler passer perfekt til alder og interesser

Skolebestyrelsen pr. august 2018


Billedet mangler

Formand, Forældrerepræsentant

Stephan Kirkeskov Pedersen
Tlf. 2971 5637

skp@ninjatech.dk
Billedet mangler

Næstformand, Forældrerepræsentant

Anders Stricker Bennebjerg
Tlf. 6222 7851

anders.stricker@svendborg.dk
Billedet mangler

Forældrerepræsentant

Søren Rasmussen
Tlf. 4216 0208

skovballevej50b@gmail.com
Billedet mangler

Forældrerepræsentant

Ulrik Jensen
Tlf. 2282 3063

ulrikjensen1980@gmail.com
Billedet mangler

Forældrerepræsentant

Puk Skovgaard Hansen
Tlf. 2263 1585

p.hansen@rudekuvert.dk
Billedet mangler

Forældrerepræsentant

Lene Anderson
Tlf. 2258 7042

lenejakobsenanderson@gmail.com
Billedet mangler

Forældrerepræsentant

Mie Vode Moll
Tlf.

Billedet mangler

Forældrerepræsentant, suppleant

Lene Stamer-Ostersen
Tlf. 28441094

stamer.ostersen@gmail.com
Billedet mangler

Ledelsesrepræsentant, skoleleder

Kasper Føns
Tlf. 3017 6728

kasper.fons@svendborg.dk
Billedet mangler

Viceskoleleder

Lina Birgitte Johansen
Tlf. 6223 4714

lina.johansen@svendborg.dk
Billedet mangler

Medarbejderrepræsentant

Lene Kingo Laursen
Tlf. 3026 0546

lenekingolaursen@gmail.com
Billedet mangler

Medarbejderrepræsentant

Stinne Rex Larsen
Tlf. 2849 2181

rex@sydfynsmail.dk
Billedet mangler

Medarbejderrepræsentant, suppleant

Anette Holme
Tlf. 6224 3772

anetteholme@gmail.com