Tåsingeskolen vægter systemisk og cirkelformet tænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtter, så de kan udvikle deres kompetencer. Det er kernen i det inkluderende læringsmiljø på Tåsingeskolen.

Skolefritidsordning på Tåsingeskolen

SFO-delens opgaver

• Stille og rolig start på dagen med mulighed for morgenmad.
• Ét lille måltid mad efter endt skoledel.
• Nærværende og tryghedsskabende voksne.
• Gode muligheder, faciliteter og rammer for børnenes egen leg, samvær og venskabsdannelse/-pleje.
• Hjælp til fx at blive sendt hjem, sendt til fritidsaktiviteter, sendt til bus mv.
• Daglig forældrekontakt – fx overdragelse af vigtige informationer vedr. barnets hele dag.
• Dagligt udbud af forskellige værksteder samt udeaktiviteter.
• Årlige bevægelsesorienterede traditioner: SF’OL, turneringer mm.
• Inddragelse og samarbejde (bl.a. introforløb) med Tåsinges klubber og foreninger.

SFO-delen i skoleferier

Tåsingeskolens SFO holder kun åbent på afdeling Sundhøj i alle skoleferier.

Kontakt til SFO

SFO – afd. Sundhøj: 62 23 47 24
SFO – afd. Lundby:  62 23 46 89
SFO – sommerferie: 29 43 80 55