På Tåsingeskolen er der trygge rammer for vores børn, og kammeratskab og respekt for hinandens forskelligheder er en positiv del af hverdagen.

Ressourcecentret

Ressourcecentret skal skabe håb, entusiasme og energi i organisationen, så vi sammen kan løse de mangeartede opgaver og udfordringer, der kræves af en velfungerende og inkluderende folkeskole i dag.

Ressourcecentret skal være med til at øge kvaliteten af elevernes skolegang fagligt og socialt.

I Ressourcecentret kan skolens medarbejdere finde hjælp til at kvalificere undervisningen, så alle vores elever bliver udfordret på deres kompetencer.

Ressourcecentret understøtter, at vi får delt vores viden, ser nye handlemuligheder og får koordineret forskellige indsatser internt i afdelingerne og med eksterne samarbejdspartnere.

Ressourcecentrets tre ben – klik og læs om hver enkelt

Inklusion – Inkluderende læringsmiljø
Læringscenter
IT og Medier