På Tåsingeskolen er der trygge rammer for vores børn, og kammeratskab og respekt for hinandens forskelligheder er en positiv del af hverdagen.

Om idrætsskoleprojektet

Da mange idrætsskoleprojekter i skoleverdenen er for eliteidrætsbørn eller -unge, er det vigtigt at slå fast, at Svendborgprojektet er for alle børn.

Svendborgprojektet har kørt på syv skoler med ialt 1500 elever siden skoleåret 2008-2009 med seks timers ugentlig idræt. Resultaterne har været så gode, at Byrådet har opprioriteret projektet, så alle kommunens folkeskoler med virkning fra august 2012 er idrætsskoler.

De nye idrætsskoler vil fra august 2012 implementere idrætsskolekonceptet i 0.-3. klasse, og herefter medtage en klasse pr. år, så alle skoler fra august 2015 er idrætsskoler i 0.-6. klasse.
Når projektet er kørt ind vil alle elever på disse klassetrin således have 270 minutters idræt om ugen.
 

Team Danmark samarbejde

Idrætsskoleprojektet, som er lavet i samarbejde med Team Danmark, var kraftigt medvirkende til, at Svendborg Kommune blev hædret med titlen “årets idrætskommune” i 2008 af Danmarks Idrætsforbund.
 

Forskningsbaseret projekt

Idrætsskoleprojektet indgår også I et forskningsprojekt på Syddansk Universitet. De foreløbige resultater viser, at idrætsskolebørnene har 45 % nedsat risiko for at udvikle type 2 diabetes, de er i bedre fysisk form, de har bedre koordination og balance, de har lavere risiko for rygproblemer, og der er færre overvægtige børn på idrætsskolerne. Der er også meget der tyder på, at elevernes indlæringsevne fremmes.