Jeg syntes det er fedt at skolen er delt op i tre aldersgrupper - så legepladser og klasselokaler passer perfekt til alder og interesser

Tåsingeskolens principper

Princip for varsling af lektier tryk på linket og læs mere.

Princip for elevers adgang til mobiltelefon i løbet af skoledagen tryk på linket og læs mere.

Princip for skemalægning tryk på linket og læs mere.

Princip for mad og kost tryk på linket og læs mere.

Princip for skolerejser tryk på linket og læs mere.

Princip for skole-hjem-samarbejde på Tåsingeskolen tryk på linket og læs mere.

Principper for klassedannelse 0. klasse på Tåsingeskolen tryk på linket og læs mere.

Princip for vikarer i Tåsingeskolens almenklasser tryk på linket og læs mere.

Princip for digital dannelse på Tåsingeskolen tryk på linket og læs mere.

 

Overgange på Tåsingeskolen

På Tåsingeskolen er målene for gode overgange følgende:
• At skabe trygge overgange med de bedst mulige betingelser for barnet og den unges trivsel, læring og udvikling.
• At sikre kontinuitet og sammenhæng ved skift mellem hjem, institution og skole
• At skabe grundlag for systematisk videndeling mellem fagpersoner, forældre, børn og unge.

Begrebet overgange defineres som værende følgende:
Børnehaver/hjem til 0. klasse
0. klasse til 1. klasse
3. klasse til 4. klasse
6. klasse til 7. klasse
9. klasse til ungdomsuddannelse
Centerafdeling til almenskolen
Fra almenskolen til andre skoleformer
Fra andre skoler.

Både afgivende og modtagende partner har initiativpligt til at medvirke til de praktiske handlinger i forbindelse med overgange.

For at sikre overførelsen af relevant information om det enkelte barn, tager alle former for samarbejde udgangspunkt i dialog.

Alle er forpligtigede til at anvende de besluttede retningslinjer for de beskrevne overgange.

Retningslinjerne for ovenstående overgange justeres løbende i forhold til ændrede vilkår.

Generelt skal der sikres information mellem skole og hjem i forhold til de beskrevne overgange.

Hvor det er relevant inddrages eksterne samarbejdspartner.