Potent Partnerskab

25. september, 2014 af Anne Skov

Fyns Amts Avis bragte 08.09.14 denne klumme af afdelingsleder på Tåsingeskolen, Gitte Kondrup Ebbesen:

Svendborg Kommune satte sig selv på landkortet, da man indgik en samarbejdsaftale med Team Danmark, og det blev besluttet, at 0. – 6. klasse på syv folkeskoler i Svendborg fra 2008/2009 skulle være idrætsskoler. Projektet blev så stor en succes, at Byrådet afsatte midler til, at samtlige folkeskoler i Svendborg fra 2012 kunne blive idrætsskoler. Idrætsskolens mål er at gøre skoledagen sjovere, sundere, udfordrende og lærerig og medvirke til et sundt og alsidigt læringsmiljø.

Projektet er Danmarks største idrætsskoleprojekt, og det er unikt, at der er koblet forskning på. Projektet kaldes ”Svendborgprojektet”, og formålet er at undersøge, hvad den øgede idrætsundervisning betyder for elevernes sundhed, trivsel og læring. Lærere og pædagoger er løbende blevet efteruddannet i at skabe spændende og varieret idrætsundervisning og mere bevægelse i de boglige fag. Forskningen viser, at projektet – på beskedent jysk – slet ikke er så ringe endda.

Projektet har givet Svendborg et kæmpe forspring i realiseringen af folkeskolereformen. Andre kommuner retter sultent blikket mod Svendborg i deres søgen efter viden og inspiration til at løfte opgaven om mere bevægelse og en mere spændende og varieret skoledag.

I Svendborg ligger vi inde med seks års forskningsbaseret viden og praktisk erfaring, som vi gerne deler ud af. Vores erfaringer bliver nu forvandlet til målrettede tilbud om kurser og efteruddannelse til lærere og pædagoger i hele landet. ”Svendborgkurserne”, som er skudt i gang med midler fra A.P.Møller Fondensker , er et partnerskab mellem bl.a. Svendborg Kommune, Skolerne i Oure Sport & Performing Arts, Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Idrætsefterskolen Ulbølle.

Der er allerede 24 skoler fra fem kommuner, som har tilmeldt sig for at få viden og inspiration til, hvordan idræt og bevægelse bruges som lærings- og inklusionsredskab på alle klassetrin. Visionen er, som skolechef Helle Hansen sagde til Svendborgkursernes kick-off møde, at skolefolk i hele landet ved, at det er i Svendborg, man kan komme på efteruddannelse, hvis man vil lære, hvordan man sikrer bevægelse og læring på en indholdsrig og systematisk måde.

Jeg var selv med til Svendborgkursernes kick-off møde. Skolechef Helle Hansen indledte med visionen og bød dernæst velkommen til de engagerede drivkræfter i partnerskabet. Efterfølgende holdt hjerneforsker Kjeld Fredens et foredrag om, hvordan bevægelse og sansninger øger læringen og dermed skaber kreativitet.

Jysk beskedenhed kan være udmærket. Men med Svendborgprojektet og Svendborgkurserne må vi sgu godt baske lidt mere med vingerne og blære os lidt. Vi har fat i noget helt rigtigt hernede på Sydfyn. Vi har fundet nøglen til at skabe trivsel, fællesskab, inklusion, glæde, sansning, læring og dermed kreativitet hos alle børn. Husk at sige det videre.