Vi stiller store forventninger til forældrene, og vi forpligter hinanden på et samarbejde, for det giver eleverne de bedste muligheder for at virke i samfundets fællesskaber.

Nyttige links

Skolebusserne 200 og 201 – køreplaner:

http://www.fynbus.dk/tavleinfo/RutePlan/GetRuteplan?filnavn=1404828017_FynBus_200_SVK.pdf

http://www.fynbus.dk/tavleinfo/RutePlan/GetRuteplan?filnavn=1404828163_FynBus_201_SVK.pdf

Centerafdelingen

http://tåsingeskolen.dk/om-centerafdelingen/

Svendborg Kommune

Svendborg Kommune
Vores Fælles Børn
Rådgivningshuset Åben Anonym Rådgivning
UU-center Sydfyn
Svendborg SkoleBio

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet


Folkeskoleloven pr. 1. august 2014 og
Folkeskolereformen er udmøntet i tre love om ændringen af folkeskoleloven og forskellige andre love. Se dem herunder:

Lovændring nr. 406 af 28.04.14
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

Lovændring nr. 1640 af 26.12.13
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Lovændring nr. 1641 af 26.12.13
(Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse)