Vi stiller store forventninger til forældrene, og vi forpligter hinanden på et samarbejde, for det giver eleverne de bedste muligheder for at virke i samfundets fællesskaber.

Nyhedsbreve fra Lundbyafdelingen

Her finder du alle nyhedsbreve fra Lundby afdelingen på Tåsingeskolen.