Vi stiller store forventninger til forældrene, og vi forpligter hinanden på et samarbejde, for det giver eleverne de bedste muligheder for at virke i samfundets fællesskaber.

IT og Medier

”IT er et naturligt redskab, som anvendes i undervisningen, når det giver mening”

På Tåsingeskolen arbejder vi fortløbende på at implementere og anvende it som et redskab eller en metode i undervisningen.

Kompetenceløft til lærere og pædagoger

For at være klædt på til udvidet brug af it og medier fra skoleårets start i august 2014 har alle lærere og pædagoger på skolen fået hver sin iPad.

En iPad er et arbejdsredskab på lige fod med bøger og andre undervisningsmaterialer, der er nødvendige for at kunne løse den undervisningsmæssige opgave fremover.

Skolen skal sikre, at alle lærere og pædagoger kan anvende it og de moderne medier på et niveau, der svarer til den stillede opgave fra regering og kommunen.

Indtil 1. August 2014 har skolen iværksat et kursusforløb, som kan give medarbejdere det nødvendige kompetenceløft.

BYOD – bring your own device

Svendborg Kommune besluttede i efteråret 2012, at alle elever i kommunen fra 1. august 2014 skal medbringe en bærbar enhed i skole. Elever, som ikke selv har mulighed for at medbringe en bærbar enhed, kan låne en af skolen.

BYOD er en del af regeringens strategi – ”En digital folkeskole, national strategi for IT i folkeskolen” – fra august 2011 – læs mere.

Skolens medieteam

Medieteamet er ansvarlig for den daglige vedligeholdelse og support af allerede eksisterende brug af it. Medieteamet holder sig løbende orienteret om nyt software og programmer, som er relevante i de forskellige fag, undervisningsforløb mv.

Medieteamet:

Ulrik Rosenberg, IT-ansvarlig
Janus Sølvberg