Tåsingeskolen vægter systemisk og cirkelformet tænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtter, så de kan udvikle deres kompetencer. Det er kernen i det inkluderende læringsmiljø på Tåsingeskolen.

Idrætsskolen for 0. – 6. klassetrin

”Vi tilbyder barnet gode idrætsoplevelser og lyst til livslang motion”

Tåsingeskolen deltager i Svendborg Kommunes idrætsskoleprojekt, som er Danmarks største.

Det centrale mål for idrætsundervisningen på Tåsingeskolen er, at eleverne får gode idrætsoplevelser, at de lærer om og bliver dygtigere til idræt samtidig med, at deres sundhed fremmes. Det langsigtede mål er at motivere hver enkelt elev til at dyrke livslang idræt.

Idrætsskoleprojektet betyder desuden, at der kommer øget fokus på bevægelse i de andre fag. Det vil sige, at lærergruppen har fået større bevidsthed om, at undervisning kan foregå på andre måder end den stillesiddende facon.

 

270 minutters idræt ugentligt

Alle børn i idrætsskoleprojektet har ugentligt 270 minutters idræt inklusive en udedag for 0.-3. klassetrin. Udedagen bliver brugt til ture i området og bevægelsesaktiviteter i samarbejde med faget natur og teknik.

Udover de ugentlige lektioner deltager alle børn på Tåsingeskolen i den årlige Skolernes Motionsdag, som foregår den sidste skoledag inden efterårsferien.

Før sommerferien arrangerer skolen en idrætsdag for alle børn på tværs af klasser fra Sundhøj og Lundby.

De store elever og klasser i udskolen deltager gerne i eksterne turneringer eksempelvis i fodbold, basket og volley.