Tåsingeskolen vægter systemisk og cirkelformet tænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtter, så de kan udvikle deres kompetencer. Det er kernen i det inkluderende læringsmiljø på Tåsingeskolen.

Elevråd

Elevrådet i udskolingen, Sundhøjafdelingen (7. – 9. klassetrin)
Kontaktlærer: Sofie Nørgaard Jensen
Se elevrådets medlemmer her

Elevrådet i mellemskolen, Sundhøjafdelingen (4. – 6. klassetrin):
Kontaktlærer:
Se elevrådets medlemmer her

Elevrådet i Lundbyafdelingen (0.-6. klassetrin)
Kontaktlærer:
Se elevrådets medlemmer her

Elevrådet i Centerafdelingen (0.-10. klassetrin)
Kontaktlærer: Britta Charlotte Andersen, Ann-Kristine Borgersen Dall
Se elevrådets medlemmer her