Tåsingeskolen vægter systemisk og cirkelformet tænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtter, så de kan udvikle deres kompetencer. Det er kernen i det inkluderende læringsmiljø på Tåsingeskolen.

Elevrådets medlemmer, udskolingen, Sundhøjafdelingen

Eleverne i udskolingen (7. – 9. klassetrin) har for skoleåret 2015/2016 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

9A: Dagmar Jonhardsdóttir Danielsen + suppleant Johan Svendstrup
9B: Katrine Dieckmann Egemose + suppleant Laura Kølle
9C: Fie Rueløkke + suppleant Mathias Clausen
9D:
8A: Casper Hewson Rask (formand) + suppleant Camilla Fuglevig Andersen
8B: Mikkel Pytlick + suppleant Aksel Tolstrup Dieckmann
8C: Karl-Emil Weiss Knudsen + suppleant Martha Falkesgaard Nybroe
7A: Cecilia Brib Hesselø + suppleant Line Bøgh Larsen
7B: Jeanne May Henningsen (næstformand) + suppleant Matilde Olivia Eriksen
7C: Nanna Skov Andersen + suppleant Kristine Gry Madsen Ejlersen
Kontaktlærer: Ole Vaaben Rasmussen

Referater

Der er ingen referater