Tåsingeskolen vægter systemisk og cirkelformet tænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtter, så de kan udvikle deres kompetencer. Det er kernen i det inkluderende læringsmiljø på Tåsingeskolen.

Elevrådets medlemmer, udskolingen, Sundhøjafdelingen

Eleverne i udskolingen (7. – 9. klassetrin) har for skoleåret 2017/2018valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

9A: Charlie + suppleant William
9B: Mathilde + suppleant Emil
8A: Nikolaj + suppleant Andreas
8B: Christian + suppleant Maja
8C: Bertram
8D: Kasper + suppleant Hjalte
7A: Emmi + suppleant Frederik
7B: Asger + suppleant Oscar
7C: William + suppleant Jeppe
Kontaktlærer: Sofie Nørgaard Jensen