Vi stiller store forventninger til forældrene, og vi forpligter hinanden på et samarbejde, for det giver eleverne de bedste muligheder for at virke i samfundets fællesskaber.

Elevrådets medlemmer, mellemskolen, Sundhøjafdelingen

Eleverne i mellemskolen (4. – 6. klassetrin) har for skoleåret 2018/2019 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

4AS:
4BS:
5AS:
5BS:
6AS:
6BS:
Kontaktlærer: Åse Weltzin