Tåsingeskolen vægter systemisk og cirkelformet tænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtter, så de kan udvikle deres kompetencer. Det er kernen i det inkluderende læringsmiljø på Tåsingeskolen.

Elevrådets medlemmer, mellemskolen, Sundhøjafdelingen

Eleverne i mellemskolen (4. – 6. klassetrin) har for skoleåret 2018/2019 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

4AS:
4BS:
5AS:
5BS:
6AS:
6BS:
Kontaktlærer: Åse Weltzin