På Tåsingeskolen er der trygge rammer for vores børn, og kammeratskab og respekt for hinandens forskelligheder er en positiv del af hverdagen.

Elevrådets medlemmer, mellemskolen, Sundhøjafdelingen

Eleverne i mellemskolen (4. – 6. klassetrin) har for skoleåret 2017/2018 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

4AS:
4BS:
5AS:
5BS:
6AS:
6BS:
Kontaktlærer: