Idræt og bevægelse inkluderer uanset boglige, praktiske eller sociale færdigheder. Alle kan være med, når vi lykkes med vores aktiviteter og undervisning.

Elevrådets medlemmer, mellemskolen, Sundhøjafdelingen

Eleverne i mellemskolen (4. – 6. klassetrin) har for skoleåret 2018/2019 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

4AS:
4BS:
5AS:
5BS:
6AS:
6BS:
Kontaktlærer: Åse Weltzin