Det er SÅ befriende at der er nogen voksne der forstår hvad jeg tænker - og de har tid til at snakke om problemer og LØSNINGER!

Elevrådets medlemmer, mellemskolen, Sundhøjafdelingen

Eleverne i mellemskolen (4. – 6. klassetrin) har for skoleåret 2018/2019 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

4AS:
4BS:
5AS:
5BS:
6AS:
6BS:
Kontaktlærer: Åse Weltzin