Der en ordentlig og venskabelig atmosfære mellem lærere og elever. Gode relationer til eleverne er baseret på vores faglighed, som betyder, at eleverne bliver engagerede og nysgerrige, så de ind imellem også synes det er sjovt at gå i skole.

Elevrådets medlemmer, mellemskolen, Sundhøjafdelingen

Eleverne i mellemskolen (4. – 6. klassetrin) har for skoleåret 2018/2019 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

4AS:
4BS:
5AS:
5BS:
6AS:
6BS:
Kontaktlærer: Åse Weltzin