Tåsingeskolen vægter systemisk og cirkelformet tænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtter, så de kan udvikle deres kompetencer. Det er kernen i det inkluderende læringsmiljø på Tåsingeskolen.

Elevrådets medlemmer, Lundbyafdelingen

Eleverne i Lundbyafdelingen (0. – 6. klassetrin) har for skoleåret 2015/2016 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

4AL: Mads Møller Skræp + Kristoffer Johan Borum Knudsen
5AL: Hjalte Weiss Knudsen + Lasse Nygaard Jensen
6AL: Hjalte Nygaard Bonde (sekretær) + Peter Krogh Jørgensen
6BL: Frederik Viggo Borum Knudsen (formand) + Kirstine Emilie Tiedemann Svendsen (næstformand)
Kontaktlærer: Susanne Eriksen

Referater

Der er ingen referater