På Tåsingeskolen er der trygge rammer for vores børn, og kammeratskab og respekt for hinandens forskelligheder er en positiv del af hverdagen.

Elevrådets medlemmer, Lundbyafdelingen

Eleverne i Lundbyafdelingen (0. – 6. klassetrin) har for skoleåret 2015/2016 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

4AL: Mads Møller Skræp + Kristoffer Johan Borum Knudsen
5AL: Hjalte Weiss Knudsen + Lasse Nygaard Jensen
6AL: Hjalte Nygaard Bonde (sekretær) + Peter Krogh Jørgensen
6BL: Frederik Viggo Borum Knudsen (formand) + Kirstine Emilie Tiedemann Svendsen (næstformand)
Kontaktlærer: Susanne Eriksen

Referater

Der er ingen referater