Det er SÅ befriende at der er nogen voksne der forstår hvad jeg tænker - og de har tid til at snakke om problemer og LØSNINGER!

Elevrådets medlemmer, Lundbyafdelingen

Eleverne i Lundbyafdelingen (0. – 6. klassetrin) har for skoleåret 2017/2018 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

4AL Signe + Marcus
5AL: Mikkel + Silja + suppleant Anna
6AL: Silje (formand) + Mathilde (næstformand) + suppleant Emil
Kontaktlærer: