Tåsingeskolen vægter systemisk og cirkelformet tænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtter, så de kan udvikle deres kompetencer. Det er kernen i det inkluderende læringsmiljø på Tåsingeskolen.

Elevrådets medlemmer, Lundbyafdelingen

Eleverne i Lundbyafdelingen (0. – 6. klassetrin) har for skoleåret 2017/2018 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

4AL Signe + Marcus
5AL: Mikkel + Silja + suppleant Anna
6AL: Silje (formand) + Mathilde (næstformand) + suppleant Emil
Kontaktlærer: