At kunne måle på glæde og trivsel hos eleverne er utrolig vigtigt, for det skaber gode resultater, ved vi.

Elevrådets medlemmer, Lundbyafdelingen

Eleverne i Lundbyafdelingen (0. – 6. klassetrin) har for skoleåret 2017/2018 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

4AL Signe + Marcus
5AL: Mikkel + Silja + suppleant Anna
6AL: Silje (formand) + Mathilde (næstformand) + suppleant Emil
Kontaktlærer: