Tåsingeskolen vægter systemisk og cirkelformet tænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtter, så de kan udvikle deres kompetencer. Det er kernen i det inkluderende læringsmiljø på Tåsingeskolen.

Elevrådets medlemmer, Centerafdelingen

Eleverne i Centerafdelingen har for skoleåret 2015/2016 valgt at lade sig repræsentere i elevrådet af:

Gruppe 1:
Gruppe 2: Magnus Strandly Hansen
Gruppe 3: Charlie Pagel Hansen + Magnus Helvig Weber
Gruppe 4: Kenni Kollemorten
Gruppe 5: Jakob Nummelin Jørgensen
Gruppe 6: Anders Dreier Østbjerg (Fie Hansen Ahle + Emil Stenner Rosenfeldt)
Gruppe 7: Zacharias Skytte Veber (Viktor Thyge Lausten)
Gruppe 8: Emil Højmark Hyldahl (Simon Lindskov Dahl)
Gruppe 9 :  Christopher Joshua Robinson (formand) (Victor Marinus Larsen)
Gruppe 10: Thomas Gudbjerg Karlsen
Kontaktlærer: Ann-Kristine Borgersen Dall + Jens Lundegård Jørgensen