Idræt og bevægelse inkluderer uanset boglige, praktiske eller sociale færdigheder. Alle kan være med, når vi lykkes med vores aktiviteter og undervisning.

Pædagogisk læringscenter

”Vidensbank, værested og værksted for alle”

Tåsingeskolens læringscenter er for afdelingerne Sundhøj, Lundby og Centerafdelingen.
Læringscentret er åbent for alle elever og medarbejdere. Her kan de finde inspiration, oplevelser og mulighed for fordybelse.
Læringscentrets medarbejdere er klar til at servicere alle!

Åbningstider

Afdeling i Sundhøj: 8.00 – 14.00
Afdeling i Lundby: 8.00 – 14.00
Centerafdelingen: Efter aftale

Biblioteksvejledning, udlån og formidling

Medarbejderne i læringscentret vejleder kolleger og elever om undervisningsmaterialer, informationssøgning og biblioteksundervisning.

0. – 6. klasser har skemalagte udlånstimer og ellers efter aftale.

7. – 9. klasser har biblioteksundervisning i forbindelse med specifikke undervisningsforløb.

Udover taskebøger, som knytter sig til fagene, kan eleverne også låne enkelteksemplarer og andet materiale. På ElevIntra kan både elever og forældre tjekke, hvad de har lånt på biblioteket.

Valg af analoge og digitale læremidler, sker i samarbejder med de forskellige team. Der foregår en vigtig videndeling på tværs af fagene ligesom der også sker en sparring i fagudvalgene.

Eksterne materialelån, Tåsingeskolens bibliotek kan udover egne indkøb også låne materialer i det regionale CFU i Odense (Center For Undervisningsmidler) og fra andre skoler.

Kulturformidling

Læringscentrets medarbejdere formidler årgangenes og klassernes udstillinger, teaterforestillinger, oplæsningsarrangementer og foredrag. Det er eleverne, der kommer med forslag til indhold.

Læsevejledere

Der er flere læsevejledere på Tåsingeskolen.  Læsevejlederne er forpligtiget på at vidensdele og opkvalificere hinanden fagligt. Gennem forskellige læseindsatser i klasser og i mindre grupper kvalificerer læsevejlederne arbejdet i klasserne.

Matematikvejledere

Vi har tre matematikvejleder på almenskolen og en i Centerafdelingen.

Åbent hus

Udover kerneydelserne med udlån og undervisning indbyder læringscentrets medarbejdere hvert år førskolebørnene og deres forældre til åbent hus.

Læringsteamet:

Charlotte Osterhammel
Marie Elmegaard
Lene Hjortholm Andersen
Ulrik Rosenberg