At kunne måle på glæde og trivsel hos eleverne er utrolig vigtigt, for det skaber gode resultater, ved vi.

Folkeskolens afgangseksamen skoleåret 2018/2019

Ifølge Undervisningsministeriet er den foreløbige prøveplan i maj/juni 2019 tilrettelagt således:

Skriftlige prøver afholdes i perioden 6. – 15. maj 2019 Foreløbig prøveplan for skriftlige prøver
Datoerne for de mundtlige / praktiske prøver forventes offentliggjort 29. april 2019.

Hvilke fag er prøvefag? Følg linket:  Bundne- og lodtrukne prøver

 

Dimissionen afholdes torsdag den 27. juni 2019 kl. 19.00.

 

Nyttige links

Linket åbner Undervisningsministeriets datavarehus, hvor Tåsingeskolens karakterdata vises.

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit