På Tåsingeskolen er der trygge rammer for vores børn, og kammeratskab og respekt for hinandens forskelligheder er en positiv del af hverdagen.

Folkeskolens afgangseksamen skoleåret 2017/2018

Ifølge Undervisningsministeriet er prøveplanen i maj/juni 2018 tilrettelagt således:

Skriftlige prøver afholdes i perioden 2. – 15. maj 2018
Mundtlige prøver afholdes i perioden 1. – 27. juni 2018

Dimissionen afholdes torsdag den 28. juni 2018 kl. 19.00.

 

Karakterer fra maj/juni 2015

Disciplin SPS FP9
Dansk – Mundtlig 7,47 7,95
Dansk – Retskrivning 6,69 6,37
Dansk – Læsning 6,70 5,73
Dansk – Skr. fremstilling 7,45 6,46
Engelsk – Mundtlig 7,56 7,92
Engelsk – Skriftlig 7,45 7,25
Tysk – Mundtlig 5,69
Tysk – Skriftlig 6,51
Kristendomskundskab 8,10
Kristendomskundskab – Mundtlig 6,04
Historie 6,85
Historie – Mundtlig 6,91
Samfundsfag 7,32
Samfundsfag – Mundtlig 6,87
Idræt – Praktisk/mund. 7,02 7,13
Matematik – Mundtlig 5,94 6,78
Matematik – Problem 6,64 6,42
Matematik – Færdighed 7,64 7,31
Fysik/kemi – Praktisk/mund. 5,81 6,76
Geografi 7,28
Geografi – Skriftlig 6,74
Biologi 7,43
Biologi – Skriftlig 9,00
Obligatorisk projektopgave 7,25

Link til tidligere års karakterer: http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fKGS-KarakterGns&rs:Command=Render&InstNr=280139