Det er SÅ befriende at der er nogen voksne der forstår hvad jeg tænker - og de har tid til at snakke om problemer og LØSNINGER!

Folkeskolens prøver skoleåret 2015/16

Ifølge Undervisningsministeriet er prøveplanen i maj/juni 2016 tilrettelagt således:

Skriftlige prøver afholdes i perioden 2. – 17. maj 2016
Mundtlige prøver afholdes i perioden 1. – 22. juni 2016

Dimissionen afholdes onsdag den 22. juni 2016 kl. 19.00

Karakterer fra maj/juni 2015

Disciplin SPS FP9
Dansk – Mundtlig 7,47 7,95
Dansk – Retskrivning 6,69 6,37
Dansk – Læsning 6,70 5,73
Dansk – Skr. fremstilling 7,45 6,46
Engelsk – Mundtlig 7,56 7,92
Engelsk – Skriftlig 7,45 7,25
Tysk – Mundtlig 5,69
Tysk – Skriftlig 6,51
Kristendomskundskab 8,10
Kristendomskundskab – Mundtlig 6,04
Historie 6,85
Historie – Mundtlig 6,91
Samfundsfag 7,32
Samfundsfag – Mundtlig 6,87
Idræt – Praktisk/mund. 7,02 7,13
Matematik – Mundtlig 5,94 6,78
Matematik – Problem 6,64 6,42
Matematik – Færdighed 7,64 7,31
Fysik/kemi – Praktisk/mund. 5,81 6,76
Geografi 7,28
Geografi – Skriftlig 6,74
Biologi 7,43
Biologi – Skriftlig 9,00
Obligatorisk projektopgave 7,25

Link til tidligere års karakterer: http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fKGS-KarakterGns&rs:Command=Render&InstNr=280139