Tåsingeskolen vægter systemisk og cirkelformet tænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtter, så de kan udvikle deres kompetencer. Det er kernen i det inkluderende læringsmiljø på Tåsingeskolen.

Folkeskolens afgangseksamen skoleåret 2018/2019

Ifølge Undervisningsministeriet er den foreløbige prøveplan i maj/juni 2019 tilrettelagt således:

Skriftlige prøver afholdes i perioden 6. – 15. maj 2019 Foreløbig prøveplan for skriftlige prøver
Datoerne for de mundtlige / praktiske prøver forventes offentliggjort i august 2018.

Hvilke fag er prøvefag? Følg linket:  Bundne- og lodtrukne prøver

 

Dimissionen afholdes torsdag den 27. juni 2019 kl. 19.00.

 

Nyttige links

Linket åbner Undervisningsministeriets datavarehus, hvor Tåsingeskolens karakterdata vises.

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit